Monday, July 7, 2008

KAMUS BAHASA RUNGUS

Kamus bahasa Rungus sehari-hari boleh dicapai melalui :
http://kamusrungus.blogspot.com

Ianya sebagai rujukan dalam membentuk sebuah perkataan yang kompleks. Sila klik URL diatas.

Sekiranya ada tambahan perkataan melalui Abjad Permulaan contohnya Timpuun A - Sila tinggalkannya melalui comment link, saya akan mengemaskininya kemudian.

Timpuun A
Timpuun B
Timpuun C
Timpuun D
Timpuun E
Timpuun F
Timpuun G
Timpuun H
Timpuun I
Timpuun J
Timpuun K
Timpuun L
Timpuun M
Timpuun N
Timpuun O
Timpuun P
Timpuun Q
Timpuun R
Timpuun S
Timpuun T
Timpuun U
Timpuun V
Timpuun W
Timpuun X
Timpuun Y
Timpuun Z

Terima kasih atas Sokongan anda. GBU.

4 comments:

Anonymous said...

Hi Enuvung. Varo 4 ot razou ku sidikau ong biano:-

1.Syair/puisi: ong sid rungus okon ko rina'it. Amupo napazu banal nga timai po dot SURIBAN..atagan e vagu ong amupo nokotolunung.

2.Ejaan dot ginazaw/ginazau: It paling atapat; GINAZA'U..sabab mintoron po toduruk rontob sid "za" om sombungan ogi dot "'u".

3.Harati dot "gongkoring" okon ko cengkerik. Gongkoring/gantaralan=mengkarung. Cengkerik nopo ong sid rungus= Ontirik.

4.Tambahan dot kamus nu (Timpu'un G):a.Gugundai=Rambut palsu
b.Guguntal/goholu= Antan panjang untuk lesung kayu (onsung)

Baiko ino. Kounsapatan.

Yoku,

Love Rungus Too,

Jahudi/Rungkud (Nama Pena)

Toyong said...

banyak pula blog ko ni..

Puteri (Enuvung) Manisa said...

ai... memang... itu semua link dari blog induk
http://rungusmomogun.blogspot.com/

mindaiharing said...

ong imatanku iti boros ditokou varo "masalah" dot mangaharati dit "kata dasar". Yadko "timpuun". Kuran ma ong pakazon ogi o "ponimpuunan" Om tobpinan Anonymous, rungus nunu ino boros "gantaralan" om "guguntal"? Duaton ku tu itokou rungus, kivaro retan do Rungus Pilapazan, Gonsomon om Nouluw.