Thursday, October 16, 2008

KESUSATERAAN LISAN BANGSA RUNGUS

Puisi dan Sajak ini adalah salah satu Kesenian Kesusateraan yang dihasilkan untuk menyemarakkan semangat Bangsanya. Karya ini menceritakan tentang kehidupan pada masa sekarang dan masa lalu dalam pandangan Penulis. Kesusateran ini lebih kepada kehidupan Patriotik semangat KEKITAAN bagi Bangsa ini dalam membangun sesebuah bangsa yang dinamik dan berkualiti dimasa akan datang. Seni ini juga merupakan penyampai mesej kepada bangsanya dimana pengkarya melihat dari segala perspektif Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Kebudayaan dan juga Keagamaan.

Puisi tersebut ditulis oleh beberapa pengkarya dan penulis dari golongan tua-tua dan belia yang sangat memahami kehidupan, kebudayaan, tradisi bangsa rungus dari dahulu sehinggalah sekarang. Penghayatan kesusateraan bangsa rungus dan cinta yang mendalam memberikan inspirasi kepada Pengkarya puisi tersebut. Begitu juga dengan pembacanya, segala yang yang diilhamkan itu membantu mereka mempelajari segala sejarah zaman silam, kehidupan dan perjuangan bangsa rungus untuk terus maju sehinggalah sekarang. Semoga dengan adanya Kesusasteraan Bangsa Rungus yang seperti ini membantu Generasi masa kini mengimbau kembali masa silam yang tidak pernah mereka alami dan hidupi..

Terdapat 5 Jenis Kesusateraan Bangsa Rungus antaranya :

1. Rina'it

- rina'it diti mad okon ko puisi atau syair tapi mantera. Iti rinait diti, baiko bobolizan ot kavasa momurinait (moguhok), inopun baiko hizaan dot varo gamaon ( ritual) yadko monimbang, mangatod, baraton, moginum ( okon mi'inum yadko it istilah dot dusun), momugas, mangaraha, mamasi, monorizuk, lumuvas, magahau ( varo papak taraat om papak tavasi) tumoron om varo pot amu andaman ku.

2. Bahul

- pantun ong sid malzazu, varo pembayang om maksud dau; Contoh :

Duvo tontolu pirit

Nisuvang sid pompo

Isai ma monoririt

Ong sondopo

ot poriling

Harati dau= Siapalah yang pandang orang yang hodoh.

3. Sundait

Teka teki.Sundait diti aso hoturan tatantu yadko pantun atau bahul tapi misti logik atau ingod ka ditokou.

Contoh:

Kisigal okon ko ulun

Kisisi okon ko sada

Harati dau = paranggi (nenas)

4. Sambatan ( peribahasa/pepatah/simbolik)

Contoh :

Osindak ogi ot tumonob ko sumilau

Harati dau; Osuhul ogi it momodlohing ko it ongo sukod vagu ( mungkin it sukod vagu dit aso tantu ot kobuatano )

5. Sulangu ( lzongoi iti). Iti sulangu ong otopot no nga mad kolu'u-lu'u e dot pantun tu varo gama popibvavit ( pembayang om maksud).

Contoh :

Hoodoi langu tagado ku e soronsob kohotung sid monguvou,Hoodoi langu nunu po ka sonsobonong nouvahan no laid...kadi angu dinayahan..

Maksudnya: untuk apa lagi menyimpan niat pada seorang gadis yang telah ternoda

http://rinaiit-bahul-rungus.blogspot.com/

Sumber Maklumat : Jahudi Masilun, Lahad Datu-Kg.Indarason Darat, Kudat.

3 comments:

TheRunguseR said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Ong obuli enuvung, nunu nopo it adapat nu dit okon ko dikau kondiri nga ino kat nitahak sidikau antawa najangan nu sombi-sombi, musti suratan nu dot sumber pinongonuvan nu. Iti diti iso ot etika sid penulisan.

Jahudi.

Puteri (Enuvung) Manisa said...

MIMANG KO YADKINO OGI BINO..