Thursday, November 27, 2008

BAHASA RUNGUS DAN PENGGUNAANNYA

Bahasa Rungus dan Penggunaannya adalah suatu pelajaran bagaiman untuk menggunakan bahasa rungus dalam percakapan sehari-hari. Melalui blog ini juga, kita akan mengenali beberapa perkataan yang tidak lagi digunakan oleh penutur bahasa rungus pada masa ini. Kajian bahasa dan penggunaannya juga telah direkodkan untuk menyimpan maklumat dalam bentuk sejarah. Dari situ kita dapat mengetahui segala usaha yang telah direncanakan untuk mengembangkan bahasa ini sehinggalah menjadi suatu bahasa yang standard untuk digunakan oleh generasi kita sama ada dari segi bahasa lisan mahupun dalam bentuk tulisan.

Sila masuk kelaman Bahasa Rungus dan Penggunaannya :

http://projekbahasarungus.blogspot.com/

Enuvung Manisa

No comments: