Tuesday, January 13, 2009

KATA DAFTAR RUNGUS

Kata Daftar Rungus adalah kesinambungan daripada "Mempelajari Sesuatu Objek Atau Benda Hidup" (Klik sini). Kata Daftar Rungus ini juga diwujudkan bagi menyimpan himpunan segala kata yang berkaitan dengan kata nama, Kata Objek, himpunan herba, himpunan pakaian rungus dll. Ianya dibina bagi memudahkan pelajar merujuk berdasarkan jenis yang diperlukan begitu juga dalam membentuk sesuatu perkataan yang dihubungkan dengan sesuatu jenis dan jarang digunakan dalam percakapan seharian. 

Sila klik pada link ini untuk membuat rujukan :

http://kata-daftar-rungus.blogspot.com/